ИЗТИЧА СРОКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ  НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЛЕКАРСТВА В НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ
намерете ни01


ТМТ ЕООД е дистрибутор на търговски софтуер Янак Софт.

ИЗТИЧА СРОКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЛЕКАРСТВА В НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ

  КОНТРОЛ наД лекарствата – изтича срока за регистриране  на производители и търговци на лекарства в националата система за верификация

 

 

 

На 9 февруари 2019 година у нас стартира една уникална и изключително полезна за всички– производители, търговци-аптеки и пациенти, Национална Система за верификация на лекарствата. Целта на тази система е да  не се допускат фалшиви медикаменти на пазара.

Тази система за контрол е задължителна за всички европейски страни и от години функционира в успешно в цяла Европа.

 Чрез системата за верификация се осигурява пълна проследяемост на лекарствата по цялата верига от производителя през търговеца до пациента като по този начин се  предпазват  както пациентите от употребата на фалшиви лекарства, така и самата законна верига на снабдяване с медикаменти, тъй като се смята, че ще се предотврати  навлизането в нея на лекарства по незаконен път, което също крие риск за пациентите.

Всички Националните системи на страните-членки са свързани в специален Европейски хъб, където всеки производител  подава уникалният идентификацинен номер на  лекарство, което е произвел и пуснал на пазара.

Съгласно Директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 след 09 февруари 2019 г. всички лекарства , отпускани с рецепта  трябва да имат двуизмерен 2D- баркод с 4 елемента : уникален код на лекарството, партиден номер, срок на годност, сериен номер. Той  се поставя от производителя и се сканира в аптеката посредством специален 2D-баркод четец при отпускане на медикамента. Вече над 5 млн. са опаковките с лекарства, които вече притежават новия 2D-matrix код и след като са качени от производителите в Европейския хъб са трансферирани успешно към Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS). От този общоевропейски хъб аптеките при отпускане на лекарствата ще ги отписват от там. По този начин системата проследява началната и крайната точка от пътя на медикамента.Освен уникалния код опаковката трябва да е защитена срещу подправяне чрез стикер или специален пръстен ако е шише.

Всяка аптека, която продава дадено лекарство трябва първо да провери кода с 2D-баркод скенера, с който задължително трябва да разполага, за да изпълни задълженията си като страна в Националната система по верификация на лекарствата. Информацията заложена в кода се проверява в системата  и ако тя покаже несъответствие означава, че или уникалния код не е въведен в системата поради пропуск от производителя или е въвеждан, но е бил освободен, т.е. лекарството е било продадено и аптеката не може да отпусне това лекарство на пациента.

В Националната система за контрол на лекарствата трябва да се включат всички близо 4000 аптеки. Беше даден гратисен, т.нар. плавен период от 5-6 месеца след датата 9 февруари 2019 година, до месец август, в който аптеките и производителите да могат не само да се освободят от стоковите си наличности от лекарства, произведени преди 9 февруари, които не разполагат с специалния двуизмерен баркод , но и да се  снабдят с необходимата техника и специализиран софтуер тъй като без тези баркод скенери аптеките няма да могат да продават медикаменти според новите изисквания.

www.tmt.bg

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                      2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ИЗТИЧА СРОКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЛЕКАРСТВА В НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ