Верификация лекарства

На 9 февруари 2019 година у нас стартира Национална Система за верификация на лекарствата. Тя е изключително полезна за всички–производители, търговци-аптеки и пациенти. Целта на тази система е да не се допускат фалшиви медикаменти на пазара.

 

Тази система за контрол е задължителна за всички европейски страни и от години функционира в успешно в цяла Европа. Чрез системата за верификация се осигурява пълна проследяемост на лекарствата по цялата верига от производителя през търговеца до пациента. По този начин се предпазват както пациентите от употребата на фалшиви лекарства, така и самата законна верига на снабдяване с медикаменти. Смята се, че ще се предотврати навлизането в нея на лекарства по незаконен път, което също крие риск за пациентите.

Всички Националните системи на страните-членки са свързани в специален Европейски хъб. Всеки производител подава уникалният идентификацинен номер на лекарство, което е произвел и пуснал на пазара.

Съгласно Директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 след 09 февруари 2019 г. всички лекарства , отпускани с рецепта трябва да имат:

двуизмерен 2D- баркод с 4 елемента : уникален код на лекарството, партиден номер, срок на годност, сериен номер.

Той се поставя от производителя и се сканира в аптеката посредством специален 2D-баркод четец при отпускане на медикамента. Вече над 5 млн. са опаковките с лекарства, които вече притежават новия 2D-matrix код. След като са качени от производителите в Европейския хъб са трансферирани успешно към Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS). От този общоевропейски хъб аптеките при отпускане на лекарствата ще ги отписват от там.

По този начин системата проследява началната и крайната точка от пътя на медикамента. Освен уникалния код опаковката трябва да е защитена срещу подправяне чрез стикер или специален пръстен ако е шише. Всяка аптека, която продава дадено лекарство трябва първо да провери кода с 2D-баркод скенера. Тя задължително трябва да разполага с баркод скенер, за да изпълни задълженията си като страна в Националната система по верификация. Информацията заложена в кода се проверява в системата. Ако тя покаже несъответствие означава, че или уникалния код не е въведен в системата поради пропуск от производителя или е въвеждан, но е бил освободен. Лекарството е било продадено и аптеката не може да отпусне това лекарство на пациента.