ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (съгласно ЗЗЛД)

    1. Обработването на това заявление се извършва в срок от 14 дни.
    2. Всеки клиент има право на една безплатна обработка. ТМТ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
    3. В случай, че извършвате проверка от името на друго лице, моля, изпратете копие на нотариално заверено пълномощно на e-mail office@tmt.bg.