Изграждане на системи за видеонаблюдение за къщи, офиси, стопански дворове и на открити площи.