Налично

Софтуер Янак Класик

48.00 лв.

Изчистване
При първоначална активация на софтуера се заплаща еднократна такса за активация.
?Еднократна такса активация за 1 компютър.
Изчистване
  • Общо: 0.00 лв.

Подробно описание

Янак Софт е предназначен за всички видове големи и малки търговски обекти, магазини, супермаркети, хотели и ресторанти. Търговия на едро, разносна търговия, производство, внос и дистрибуция.

Заплаща се месечно, като в месечната абонаментна такса от 48,00 лв с ДДС на работно място се включва дистанционна подръжка  всеки ден от 08:00-20:00 часа, както и бъдещи актуализации на софтуера. При активиране на програмата се таксува и еднократна такса за активация в размер на 48,00 лв с ДДС за всеки компютър.

Складови операции

ДОСТАВКИ – включва доставка от страната, доставка ВОД, доставка внос
ПРОДАЖБИ, РЕВИЗИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНИ, БРАКУВАНЕ НА СТОКИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА МЕЖДУ СКЛАДОВЕ, РАЗХОДИ НА ФИРМАТА, ЦЕНОВИ ЛИСТИ, БОНУС ТОЧКИ, ВЕНДИНГ АВТОМАТИ – работа с автомати за самообслужване, АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА – модул за автоматично създаване на протоколи за заявки

Финансови операции

КАСА – следи разплащанията в брой и наличните суми в брой
БАНКА – следи разплащанията по банков път и наличните суми в банковите сметки
ВАЛУТНА ОБМЯНА
ЗАПЛАТИ – модул за вътрешно фирмено ползване

Справки

Главна справка – генератор на справки
ABC анализ на контрагентите, ABC анализ на продажбите
Активни оператори
Анализ за заявка
Входящ контрол, Изходящ контрол
История за влизане в системата, История на контрагента
Месечни справки за анализ и заявки
Наличност към дата
Неизплатени документи, Отворени сметки
Отказани продажби, Периодичен отчет на абонамента, Периодичен отчет на продажбите
Проверка на анулираните документи, Проверка на продажбите с оформяне на отложено плащане
Протоколи за заявка
Салда към дата
Справка ВОП, Справка за корекция на цените, Справка по работни места, Справка по серийни номера
Сравняване на периоди
Суми в банките, Суми в касите

Номенклатура

Стокова номенклатура – продукти, меню, рецептурник
Контрагенти – фирми клиенти и доставчици
Лица за контакти – клиенти без фирми
Личен състав – оператори в програмата
Достъпи в програмата – индивидуални настройки за достъп до системата

Янак Софтуер за магазин :

Всичко необходимо за управление на:

Хипермаркети и супермаркети
Магазини за дрехи и обувки
Магазини за домашни потребители и строителни материали
Магазини за техника и др.

Янак Софтуер за ресторант:

Покрива нуждите на ресторанти, барове и заведения за бързо хранене.
Програмата разполага с интуитивен интерфейс за работа, което позволява бързо и лесно обслужване на клиентите.
Поддържа работа с мобилен телефон или таблет, чрез които сервитьорите въвеждат поръчките директно от масата на клиента.

Янак предлага електронно меню, което може да се използва в два режима: Режим само за разглеждане на менюто или режим за въвеждане на поръчките от клиента.

Янак Софтуер за търговия на едро:

СЪБИРАНЕ НА ЗАЯВКИ ЧРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ – ЕКС-ВАН

ВНОС, ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО

В пакета на софтуера са включени всички необходими модули за управление и счетоводство на фирми, занимаващи се с внос, износ, производство, търговия на едро и разносна търговия.

Е-Янак Софтуер за разносна търговия:
СЪБИРАНЕ НА ЗАЯВКИ ЧРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ – ЕКС-ВАН

ВНОС, ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО

ЕКС-ВАН продажби – продажбите се въвеждат през мобилен телефон, като фискалните бонове и фактурите се печатат на мобилен фискален принтер.
Заявки чрез търговски представител – заявките се въвеждат в мобилния телефон, като се регистрират директно в сървъра. При необходимост, документите може да се печатат на POS мобилен принтер.

Янак Софтуер за хотел:

Модулът покрива изцяло нуждите за управление на хотел. Голямо предимство е, че може с една програма да управлявате не само всички оперативни и административни хотелски операции, но и ресторантите и магазините в хотела. По този начин ще водите цялостен контрол и единно счетоводство на всички дейности в хотела.

При обединяването на хотелският софтуер с ресторантския може лесно да се прехвърлят задълженията от ресторанта към сметката на стаята.

Други модули

ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР – Модул, позволяващ синхронизацията на неограничен брой работни станции – опционално.
ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР – Модул, отговарящ за принтирането на документи от програма “ЯНАК”
ЕТИКЕТЕН МОДУЛ – Модул, отговарящ за принтирането на етикети от програма “ЯНАК”. Автоматичен печат на стелажни етикети при промяна на цената – опционално.
МОДУЛ ЗА ВРЪЗКА С КОНСУЛТАНТИТЕ НА „ЯНАК”. – Модул, позволяващ за директна онлайн връзка с консултант
ЕКСПОРТИ КЪМ РАЗЛИЧНИ СЧЕТОВОДНИ И СКЛАДОВИ ПРОГРАМИ – опционално.
АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ – опционално с цел защита от криптовируси, архивите се изпращат на сървър на ЯНАК.
АВТОМАТИЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ.
Автоматично изпращане на e-mail, който уведомява за направените корекции на цени.

ТМТ ЕООД е официален дистрибутор на софтуерните продукти на Янак Софт. Ако желаете да Ви запознаем с възможностите на софтуера не се колебайте и се запишете за безплатно онлайн демо още сега!

Може би имате нужда и от…