Налично

Янак Софт

48.00 лв.

Подробно описание

Янак Софт Класик се използва в много търговски обекти, магазини, супермаркети, ресторанти, складове, производства и много други без да е необходима връзка с фискално устройство.

Софтуера работи на принципа на абонаментно обслужване и посочената цена е за месец в лева с  ДДС! В месечната такса се включва дистанционна подръжка  всеки ден от 08:00-20:00 часа, както и бъдещи актуализации на софтуера. ТМТ ЕООД е официален дистрибутор на Янак Софт Класик.

Складови операции
ДОСТАВКИ – включва доставка от страната, доставка ВОД, доставка внос
ПРОДАЖБИ, РЕВИЗИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНИ, БРАКУВАНЕ НА СТОКИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА МЕЖДУ СКЛАДОВЕ, РАЗХОДИ НА ФИРМАТА, ЦЕНОВИ ЛИСТИ, БОНУС ТОЧКИ, ВЕНДИНГ АВТОМАТИ – работа с автомати за самообслужване, АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА – модул за автоматично създаване на протоколи за заявки

Финансови операции
КАСА – следи разплащанията в брой и наличните суми в брой
БАНКА – следи разплащанията по банков път и наличните суми в банковите сметки
ВАЛУТНА ОБМЯНА
ЗАПЛАТИ – модул за вътрешно фирмено ползване

Справки
Главна справка – генератор на справки, ABC анализ на контрагентите, ABC анализ на продажбите, Активни оператори, Анализ за заявка, Входящ контрол, Изходящ контрол, История за влизане в системата, История на контрагента, Месечни справки за анализ и заявки, Наличност към дата, Неизплатени документи, Отворени сметки, Отказани продажби, Периодичен отчет на абонамента, Периодичен отчет на продажбите, Проверка на анулираните документи, Проверка на продажбите с оформяне на отложено плащане, Протоколи за заявка, Салда към дата, Справка ВОП, Справка за корекция на цените, Справка по работни места, Справка по серийни номера, Сравняване на периоди, Суми в банките, Суми в касите

Номенклатура
Стокова номенклатура – продукти, меню, рецептурник
Контрагенти – фирми клиенти и доставчици
Лица за контакти – клиенти без фирми
Личен състав – оператори в програмата
Достъпи в програмата – индивидуални настройки за достъп до системата

Други модули
ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР – Модул, позволяващ синхронизацията на неограничен брой работни станции – опционално.
ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР – Модул, отговарящ за принтирането на документи от програма “ЯНАК”
ЕТИКЕТЕН МОДУЛ – Модул, отговарящ за принтирането на етикети от програма “ЯНАК”. Автоматичен печат на стелажни етикети при промяна на цената – опционално.
МОДУЛ ЗА ВРЪЗКА С КОНСУЛТАНТИТЕ НА „ЯНАК”. – Модул, позволяващ за директна онлайн връзка с консултант
ЕКСПОРТИ КЪМ РАЗЛИЧНИ СЧЕТОВОДНИ И СКЛАДОВИ ПРОГРАМИ – опционално.
АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ – опционално с цел защита от криптовируси, архивите се изпращат на сървър на ЯНАК.
АВТОМАТИЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ.
Автоматично изпращане на e-mail, който уведомява за направените корекции на цени.