Касови апарати и фискални принтери готови за работа, с вграден клиентски дисплей и удобна клавиатура. Фискални апарати за регистриране и отчитане на продажби на стоки или услуги. Одобрени от БИМ и отговарят на изискванията на Наредба № Н-18.

Показване на 2 резултата