Касови апарати и фискални принтери готови за работа, с вграден клиентски дисплей и удобна клавиатура. Фискални апарати за регистриране и отчитане на продажби на стоки или услуги. Одобрени от БИМ и отговарят на изискванията на Наредба № Н-18. Картови терминали на DatecsPay за оптимизиране на банковите такси при картови плащания.

Показване на 11 резултата