Хардуер и софтуер за управление за продажбите, подходящ за:

  • Хипермаркети и супермаркети
  • Магазини за хранителни стоки
  • Магазини за дрехи и обувки
  • Магазини за домашни потребители и строителни материали
  • Магазини за техника и др.

Решения за магазини със софтуер за управление на продажбите Янак Софт

Малък магазин с едно работно място, на което едновременно се извършва маркиране на продажбите и управление на складови наличности, доставки, въвеждане на цени, извършване на ревизии и бракуване на стока.

 

Магазин с две работни места:

и двете могат едновременно да  изпълняват функцията на back-office, където да се управляват складови наличности, доставки, да се въвеждат цени, да се правят ревизии и брак на стока, и да се извършват продажби.

или

едното работно място да бъде само back-office, а второто да е касово място, на което да се маркират стоки и да се реализират продажби 

Верига от няколко магазина, които обменят информация с централен офис. Централният офис следи продажбите по всяко време,  контролира наличности по обекти. От него могат да се сменят цени, да се правят обобщени справки.

Решения за магазини със софтуер за управление на продажбите Mistral

Малък магазин с едно работно място, на което едновременно се извършва маркиране на продажбите и управление на складови наличности, доставки, въвеждане на цени, извършване на ревизии и бракуване на стока.

Магазин с две работни места:

едното да изпълнява функцията на back-office, където да се управляват складови наличности, доставки, да се въвеждат цени, да се правят ревизии и брак на стока и да се извършват продажби.

второто да е касово място, на което да се маркират стоки и да се реализират продажби 

Верига от няколко магазина, които обменят информация с централен офис. Централният офис следи продажбите по всяко време,  контролира наличности по обекти. От него могат да се сменят цени, да се правят обобщени справки.

Решения за магазини със софтуер за управление на продажбите Microinvest

Малък магазин с едно работно място, на което едновременно се извършва маркиране на продажбите и управление на складови наличности, доставки, въвеждане на цени, извършване на ревизии и бракуване на стока.

Магазин с две работни места:

едното да изпълнява функцията на back-office, където да се управляват складови наличности, доставки, да се въвеждат цени, да се правят ревизии и брак на стока и да се извършват продажби.

второто да е касово място, на което да се маркират стоки и да се реализират продажби 

Верига от няколко магазина, които обменят информация с централен офис. Централният офис следи продажбите по всяко време,  контролира наличности по обекти. От него могат да се сменят цени, да се правят обобщени справки.