Налично

Софтуер Янак Софт Лайт

24.00 лв.

Подробно описание

Янак Софт Лайт

Пакетa включва:

Доставки; Продажби; Издаване на фактури; Ревизия; Корекция на цени; Номенклатура с включен рецептурник; Контрагенти – клиенти и доставчици; Личен състав с предефинирани достъпи; Excel шаблони на документите; Печат с матрични, лазерни и ПОС принтери; Връзка с фискални апарати; Връзка с електронни везни; Връзка с баркод скенери – RS232, USB. и други функции; Справка по документи за доставки; Справка по документи за продажби; Справка по документи за ревизия; История на стоката.

Други допълнителни модули:

Трансферен сървър за трансфериране на информация между обекти, модул за етикети, модул кухненски терминал, архивиране на базата в сървър Янак и други.

Избирайки версия Янак ЛАЙТ вие си гарантирате функционален и надежден софтуер за управление на търговски обект, без да инвестирате голяма сума за това. Към тази версия на програмата е възможно надграждане с богат набор от допълнителни модули, които допълнително обогатяват програмата.

Цената а софтуера е само 24 лв. на месец с включено ДДС ( само 0.80 ст. / на ден). В тази цена получавате безплатни актуализации на софтуера. При абонамент вие спестявате от бъдещи разходи за актуализации след промени в законите и други изисквания за търговските обекти.